top of page
DSC00036
12-10-22 a7ii

12-10-22 a7ii

12-10-22

12-10-22 a7ii

12-10-22 a7ii

12-10-22 a7ii

12-10-22

12-10-22 a7ii

12-10-22

12-10-22 a7ii

a7iii

12-10-22

12-10-22 a7ii

12-10-22

12-10-22 a7ii

DSC09685-2

10-10-22 a7ii

img408-10

10-31 pentax6x7 gold 200

img405-3

10-31 pentax6x7

img408-2-Edit-2

10-31 pentax6x7

img402-6

10-31 pentax6x7

img405-5

10-31 pentax6x7

img402-8

10-31 pentax6x7

img393-2

10/17/22 ektar n100

img393

10/17/22 ektar n100

img399

10/17/22 ektar n100

img383

jim thorpe trip 22 rb67 -ektar100

img381

jim thorpe trip 22 rb67 -ektar100

img381-3

jim thorpe trip 22 rb67 -ektar100

img387

jim thorpe trip 22 rb67 -ektar100

img373

jim thorpe trip 22 rb67 -ektar100

img371-4

jim thorpe trip 22 rb67 -ektar100

img377-4

jim thorpe trip 22 rb67 -ektar100

img376-3

jim thorpe trip 22 rb67 -ektar100

img379

jim thorpe trip 22 rb67 -ektar100

img370

jim thorpe trip 22 rb67 -ektar100

img367

jim thorpe trip 22 rb67 -ektar100

img378-2

jim thorpe trip 22 rb67 -ektar100

img356

rb67 -9-15-20

img361-3

rb67 -9-15-20

img364

rb67 -9-15-20

img343

delta 32000 9-10-22

img350-5

point and shoot 9-10-22

img351

point and shoot 9-10-22

img352-4

point and shoot 9-10-22

img348-7

point and shoot 9-10-22

img348-5

point and shoot 9-10-22

img348-4

point and shoot 9-10-22

img346-2

point and shoot 9-10-22

img342-3

delta 32000 9-10-22

rb67 9-5-22

rb67 9-5-22 hp5+

rb67 9-5-22

rb67 9-5-22 hp5+

img291

PENTAX6X7 8-10-22

img289-3

PENTAX6X7 8-10-22

img291-3

PENTAX6X7 8-10-22

img285-11

PENTAX6X7 8-10-22

img286-10

PENTAX6X7 8-10-22

img286-11

PENTAX6X7 8-10-22

img286-9

PENTAX6X7 8-10-22

img289

PENTAX6X7 8-10-22

img288

PENTAX6X7 8-10-22

img262-3

7-17 go;d 200 pentax6x7

img262-4

7-17 go;d 200 pentax6x7

img267-5

7-17 go;d 200 pentax6x7

img269

7-17 go;d 200 pentax6x7

img270

7-17 go;d 200 pentax6x7

img259-7

7-17 go;d 200 pentax6x7

img268-2

7-17 go;d 200 pentax6x7

img260

7-17 go;d 200 pentax6x7

img266-3

7-17 go;d 200 pentax6x7

img254-4

cinestill 800t 7-15-22 rb67

img253-5

cinestill 800t 7-15-22 rb67

img253-7

cinestill 800t 7-15-22 rb67

img257-9

cinestill 800t 7-15-22 rb67

img257-10

cinestill 800t 7-15-22 rb67

img253-8

cinestill 800t 7-15-22 rb67

img252-3

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img252-4

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img252-5

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img252-2

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img252

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img251-19

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img250-6

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img250-4

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img250-5

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img252-11

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img252-10

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img250

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img239

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img239-2

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img250-11

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img251-13

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img251-10

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img238

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img238-2

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img240-2

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img240

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img239-5

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img241-2

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img241

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img252-8

point and shoot iqz zoom 7-12-22 fuji 400

img236-5

carly 7-6-22 -gold 200

img237-Edit

carly 7-6-22 -gold 200

img223-Edit-2

carly 7-6-22 -gold 200

img226-2

carly 7-6-22 -gold 200

img225-5

carly 7-6-22 -gold 200

img221-2

carly 7-6-22 -gold 200

img221-3

carly 7-6-22 -gold 200

img229-Edit

carly 7-6-22 -gold 200

img223-Edit

carly 7-6-22 -gold 200

img219-Edit

carly 7-6-22 -gold 200

img236-Edit-Edit

carly 7-6-22 -gold 200

img219-2-Edit

carly 7-6-22 -gold 200

img220

carly 7-6-22 -gold 200

img232-Edit

carly 7-6-22 -gold 200

img232-3

carly 7-6-22 -gold 200

img220-2

carly 7-6-22 -gold 200

a7iii

7-4-22 a7iii

DSC08793

7-4-22 a7iii

DSC08779

7-4-22 a7iii

DSC08819

7-4-22 a7iii

DSC08812

7-4-22 a7iii

DSC08814

7-4-22 a7iii

DSC08835

7-4-22 a7iii

DSC08689

a7iii richlandtown 7-2-22

DSC08705

a7iii richlandtown 7-2-22

DSC08724

a7iii richlandtown 7-2-22

DSC08710-2

a7iii richlandtown 7-2

DSC08413

6-30-22 a7iii

DSC08595

dtown 7-2-22 a7iii

DSC08516

6-30-22 a7iii

img214-Edit-4

gold 200 rb67 6-25-22

DSC08654-3

dtown 7-2-22 a7iii

DSC08479

6-30-22 a7iii

img214-2-Edit-4

gold 200 rb67 6-25-22

DSC08479-2

dtown 6-28-22 a7iii

img218-2-Edit-4

gold 200 rb67 6-25-22

img215-Edit-2

gold 200 rb67 6-25-22

img216-3

gold 200 rb67 6-25-22

img216

gold 200 rb67 6-25-22

pentax 6x7 -delta 100

delta 3200 rb67 mettered at 1600 6-13-22

rb676-20-22

delta 3200 rb67 mettered at 1600 6-13-22

img203-Edit

delta 3200 rb67 mettered at 1600 6-13-22

delta 3200 rb67 mettered at 1600 6-13-22

delta 3200 rb67 mettered at 1600 6-13-22

delta 3200 rb67 mettered at 1600 6-13-22

delta 3200 rb67 mettered at 1600 6-13-22

6-10-22

6-10-22 delta 1000 Pentax 6x7

6-10-22

6-10-22 delta 1000 Pentax 6x7

delta 3200 rb67 mettered at 1600 6-13-22

delta 3200 rb67 mettered at 1600 6-13-22

a7iii tacos and tailpipes 20222

6-12-22

delta 100

6-10-22 delta 1000 Pentax 6x7

a7iii tacos and tailpipes 2022

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 202202

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 2022

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 2022

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 2022

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 2022

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 2022

6-12-22

DSC08315

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 2022

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 2022

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 2022

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 2022

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 2022

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 2022

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 2022

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 2022

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 2022

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 2022

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 2022

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 2022

6-12-22

a7iii tacos and tailpipes 202213

6-12-22

6-5-22 RB67

GOLD 200 GMOMS 90TH

6-5-22

GOLD 200 GMOMS 90TH

6-5-22

GOLD 200 GMOMS 90TH

5-30-22

ae1 ektar100

5-30-22

ektar100 ae1 5-30-22

5-30-22

ektar100 ae1 5-30-22

5-30-22

ae1 ektar 100 135mm 3.5

5-30-22

ektar100 ae1

5-30-22

ektar100 ae1

5-30-22

ektar 100 ae1

5-30-22

pentax6x7 delta 100

5-30-22Edit

pentax6x7 delta 100

ae1 fuji200

5-21-22

ae1 fuji200

5-21-22

ae1 fuji200

5-21-22

ae1 fuji200

5-21-22

ae1 fuji200

5-21-22

ae1 fuji200

5-21-22

rb67-gold200

5-17-22

rb67-gold200

5-17-22

rb67-gold200

5-12-22

rb67-gold200

5-12-22

rb67-gold200

5-12-22

rb67-gold200

5-12-22

rb67 portra 400

5-9-22 rb67

rb67 portra 400

5-9-22 rb67

rb67 portra 400

5-9-22 rb67

rb67 portra 400

5-9-22 rb67

rb67 portra 400

5-9-22 rb67

rb67 portra 400

5-9-22 rb67

gold 200 rollieflex3.5

5-5-22

gold 200 rollieflex3.5

5-5-22

gold 200 rollieflex3.5

5-5-22

gold 200 rollieflex3.5

5-5-22

gold 200 rollieflex3.5

5-5-22

gold 200 rollieflex3.5

5-5-22

gold 200 rollieflex3.5

5-5-22

gold 200 rollieflex3.5

5-5-22

gold 200 rollieflex3.5

5-5-22

aei delta 100

shot at 50 iso

ae1 delta100

4/28

ae1 delta100

4/28

ae1 delta100

4/28

ae1 delta100

me :) 4/28

ae1 delta100

4/28

ae1 delta100

4/28

pentax6x7 gold 200

4/27

pentax6x7 gold 200

4/27

pentax6x7 gold 200

4/27

pentax6x7 gold 200

4/27

pentax6x7 gold 200

4/27

pentax6x7 gold 200

4/27

point and shoot roll 2

gold400 4-10-22

point and shoot roll 2

gold400 4-10-22

point and shoot roll 2

gold400 4-10-22

point and shoot roll 2

gold400 4-10-22

point and shoot roll 2

gold400 4-10-22

point and shoot roll 2

gold400 4-10-22

point and shoot roll 2

gold400 4-10-22

point and shoot roll 2

gold400 4-10-22

point and shoot roll 2

gold400 4-10-22

point and shoot roll 2

gold400 4-10-22

point and shoot roll 2

gold400 4-10-22

point and shoot roll 2

gold400 4-10-22

point and shoot roll 2

gold400 4-10-22

pentax 6x7 portra 800

4-11

pentax 6x7 portra 800

4-11

pentax 6x7 portra 800

4-11

pentax 6x7 portra 800

4-11

pentax 6x7 portra 800

4-11

pentax 6x7 portra 800

4-11

rb67 3-29-22

portra800

rb67 3-29-22

portra800

rb67 3-29-22

portra800

rb67 3-29-22

portra800

rb67 3-29-22

portra800

rb67 portra160
rb67 portra160
rb67 3-29-22

portra800

rb67 portra160
rb67

portra160

rb67 portra160
rb67 portra160
rb67 portra160
rb67 3-23-22

portra160

rb67 3-23-22

portra160

rb67 3-23-22

portra160

rb67 3-23-22

portra160

pentax 6x7

PORTRA 400

pentax 6x7

PORTRA 400

pentax 6x7

PORTRA 400

rb67 portra160
rb67 portra160
rb67

delta 100

rb67

delta 100

rb67

delta 100

pentax 6x7

PORTRA 400

pentax 6x7

PORTRA 400

pentax 6x7

PORTRA 400

img052
img051-2
rb67

delta100

point and shoot 1

3-2-22

point and shoot 2

3-2-22

point and shoot 3

3-2-22

point and shoot 4

3-2-22

point and shoot 5

3-2-22

point and shoot 3

3-2-22

portra 400

pentax6x7

portra 400

pentax6x7

portra 400

pentax6x7

portra 400

pentax6x7

portra 400

pentax6x7

portra 400

pentax6x7

A7III

2-17-22

A7III

2-17-22

A7III

2-17-22

RB67

2-16-12 DELTA 100

RB67

2-16-12 DELTA 100

RB67

2-16-12 DELTA 100

RB67

2-16-12 DELTA 100

RB67

2-16-12 DELTA 100

RB67

2-16-12 DELTA 100

RB67

2-16-12 DELTA 100

RB67

RB67 2-13-22

RB67

RB67 2-13-22

RB67

RB67 2-13-22

2/9/22

rollieflex hp5+

2/9/22

rollieflex hp5+

2/9/22

rollieflex hp5+

2/9/22

rollieflex hp5+

2/9/22

rollieflex hp5+

1-23-2022

hp5+ Pentax6x7

1-23-2022

hp5+ Pentax6x7

1-23-2022

a7iii 24to90 2.8

1-23-2022

a7iii 24to90 2.8

1-23-2022

a7iii 24to90 2.8

1-23-2022

hp5+ Pentax6x7

1-23-2022

hp5+ Pentax6x7

1-23-2022

hp5+ Pentax6x7

1/15/22 ae1 fuji supper400

ae1 - fuji supper400 underexposed 2 stops

1/15/22 ae1 fuji supper400

ae1 - fuji supper400 underexposed 2 stops

1/15/22 ae1 fuji supper400

ae1 - fuji supper400 underexposed 2 stops

1/15/22 ae1 fuji supper400

ae1 - fuji supper400 underexposed 2 stops

1/15/22 ae1 fuji supper400

ae1 - fuji supper400 underexposed 2 stops

1/15/22 ae1 fuji supper400

ae1 - fuji supper400 underexposed 2 stops

bottom of page